Kompetencje przyszłości, które będą Ci potrzebne
|

Kompetencje przyszłości, które będą Ci potrzebne

Co to jest kompetencja? Kompetencja = WIEDZA + UMIEJĘTNOŚCI + POSTAWA Kompetencje to:➡ wiedza merytoryczna (np. znajomość programu komputerowego),➡ cechy osobowości (np.: odpowiedzialność, precyzja, pewność siebie)➡ kompetencje miękkie (np.: kreatywność, umiejętność motywowania innych, zorientowanie na cel). A więc kompetencje to zbiór cech, który posiada każda jednostka, które ułatwiają jej poruszanie się zarówno w życiu zawodowym…